ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΜΟΥ

Ιδιοκτησία : CretaWeather
Επίβλεψη : CretaWeather  Υψόμετρο : 225m

Σενάρια GEFS

Βάμος

LIVE CAMERA

Ημερολόγιο σταθμού

06/09/2018: Ετήσια συντήρηση σταθμού
17/06/2018: Βλάβη στο Βροχόμετρο του σταθμού
13/09/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
19/08/2016: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
19/08/2016: Εγκατάσταση Σταθμού

Βάμος

LIVE CAMERAS

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

06/09/2018: Ετήσια συντήρηση σταθμού
17/06/2018: Βλάβη στο Βροχόμετρο του σταθμού
13/09/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
19/08/2016: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
19/08/2016: Εγκατάσταση Σταθμού