ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΛΑΚΑΝΟΥ
Ιδιοκτησία : CretaWeather - Μελισσοκομικός Σύλλογος Ανατολικής Κρήτης
Επίβλεψη : CretaWeather Φιλοξενία: Ξενοδοχείο Πεζούλια
Υψόμετρο : 880m

Σενάρια GEFS

Σελάκανο

Φιλοξενία

Ημερολόγιο σταθμού

24/10/2017: Ετήσια Συντήρηση Έναρξη καταγραφής δεδομένων
08/09/2017: Διακοπή καταγραφής δεδομένων Βλάβη στον Η/Υ
19/08/2016: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
22/11/2015: Εγκατάσταση Σταθμού

Σελάκανο

Φιλοξενία

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

24/10/2017: Ετήσια Συντήρηση Έναρξη καταγραφής δεδομένων
08/09/2017: Διακοπή καταγραφής δεδομένων Βλάβη στον Η/Υ
19/08/2016: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
22/11/2015: Εγκατάσταση Σταθμού