ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΟΥΒΩΝ

Ιδιοκτησία : CretaWeather
Επίβλεψη : CretaWeather  Φιλοξενία : Καπανταϊδάκης Γιάννης 
Υψόμετρο : 15m

Σενάρια GEFS

Γούβες

Ημερολόγιο σταθμού

19/05/2018: Αντικατάσταση ISS - Επανέναρξη καταγραφής Δεδομένων
28/04/2018: Πρόβλημα με τον ISS
10/04/2018: Εγκατάσταση Σταθμού

Γούβες

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

19/05/2018: Αντικατάσταση ISS - Επανέναρξη καταγραφής Δεδομένων
28/04/2018: Πρόβλημα με τον ISS
10/04/2018: Εγκατάσταση Σταθμού