ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

Ιδιοκτησία : Πολιτιστικός Σύλλογος Αμιρά
Επίβλεψη : CretaWeather  Υψόμετρο : 690m

Σενάρια GEFS

Πύργος

LIVE CAMERAS

Διαφήμιση

Ημερολόγιο σταθμού

24/03/2018: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
24/03/2018: Εγκατάσταση Σταθμού

Σενάρια GEFS

Διαφήμιση

Ημερολόγιο σταθμού

24/03/2018: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
24/03/2018: Εγκατάσταση Σταθμού