ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

Ιδιοκτησία : Κοζυράκης Μανώλης
Επίβλεψη : Κοζυράκης Μανώλης  Υψόμετρο : 300m

Σενάρια GEFS

Μεσοχωριό

LIVE CAMERAS

Ημερολόγιο σταθμού

28/08/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
14/09/2016: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
28/09/2015: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
02/12/2014: Εγκατάσταση Σταθμού

Μεσοχωριό

LIVE CAMERAS

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

28/08/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
14/09/2016: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
28/09/2015: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
02/12/2014: Εγκατάσταση Σταθμού