ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
Ιδιοκτησία : Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδας
Επίβλεψη : ΦΟΔΣΑ - CretaWeather 
Υψόμετρο : 450m

Σενάρια GEFS

Χερσόνησος

Διαφήμιση

Ημερολόγιο σταθμού

19/05/2018: Αντικατάσταση ISS - Επανέναρξη καταγραφής Δεδομένων
28/04/2018: Πρόβλημα με τον ISS
10/04/2018: Εγκατάσταση Σταθμού

Χερσόνησος

Διαφήμιση

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

19/05/2018: Αντικατάσταση ISS - Επανέναρξη καταγραφής Δεδομένων
28/04/2018: Πρόβλημα με τον ISS
10/04/2018: Εγκατάσταση Σταθμού