ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΥΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

Ιδιοκτησία : Εκθεσιακός Χώρος Α.Π.Ε - Πρώην Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) Αγυιά
Επίβλεψη : CretaWeather      Υψόμετρο : 60m

Σενάρια GEFS

ΜΥΗΣ Αγυιά

Διαφήμιση

Ημερολόγιο σταθμού

25/04/2023: Εγκατάσταση Σταθμού

ΜΥΗΣ Αγυιά

Σενάρια GEFS

Διαφήμιση

Ημερολόγιο σταθμού

25/04/2023: Εγκατάσταση Σταθμού