ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ

Ιδιοκτησία : Δήμος Βιάννου
Επίβλεψη : CretaWeather  Υψόμετρο : 545m

Σενάρια GEFS

Άνω Βιάννος

Ημερολόγιο σταθμού

04/10/2018: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού - Επιδιόρθωση βλάβης στο Βροχόμετρο
18/06/2018: Βλάβη στο Βροχόμετρο του Σταθμού
22/08/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
03/02/2016: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
03/02/2016: Εγκατάσταση Σταθμού

Άνω Βιάννος

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

04/10/2018: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού - Επιδιόρθωση βλάβης στο Βροχόμετρο
18/06/2018: Βλάβη στο Βροχόμετρο του Σταθμού
22/08/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
03/02/2016: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
03/02/2016: Εγκατάσταση Σταθμού