ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΟΝΔΡΟΥ
Ιδιοκτησία : Σύλλογος Απανταχού Χονδριγιανών
Επίβλεψη : CretaWeather  Υψόμετρο : 420m

Σενάρια GEFS

Χόνδρος

Ημερολόγιο σταθμού

16/09/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
24/08/2016: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
24/08/2016: Εγκατάσταση Σταθμού

Χόνδρος

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

16/09/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
24/08/2016: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
24/08/2016: Εγκατάσταση Σταθμού