ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΑΚΡΟΣ

Ιδιοκτησία : Α.Σ. Ζάκρου & Τ.Ο.Ε.Β. Ζάκρου
Επίβλεψη : CretaWeather  Υψόμετρο : 265m

Σενάρια GEFS

Ζάκρος

LIVE CAMERA

Διαφήμιση

Ημερολόγιο σταθμού

18/09/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
11/12/2016: Εγκατάσταση Σταθμού

Ζάκρος

LIVE CAMERA

Σενάρια GEFS

Διαφήμιση

Ημερολόγιο σταθμού

18/09/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
11/12/2016: Εγκατάσταση Σταθμού