ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΔΕΛΕ
Ιδιοκτησία : CretaWeather
Επίβλεψη : CretaWeather  Υψόμετρο : 640m

Σενάρια GEFS

Φόδελε

LIVE CAMERA

Διαφήμιση

Ημερολόγιο σταθμού

15/09/2023: Εγκατάσταση Σταθμού

Φόδελε

LIVE CAMERA

Διαφήμιση

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

15/09/2023: Εγκατάσταση Σταθμού