ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙ
Ιδιοκτησία : Κουκουλάκης Κωνσταντίνος
Επίβλεψη : Κουκουλάκης Κωνσταντίνος  Υψόμετρο : 20m

Σενάρια GEFS

Τυμπάκι

LIVE CAMERA

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

adkoukou

Ημερολόγιο σταθμού

19/05/2018: Αντικατάσταση ISS - Επανέναρξη καταγραφής Δεδομένων
28/04/2018: Πρόβλημα με τον ISS
10/04/2018: Εγκατάσταση Σταθμού

Τυμπάκι

LIVE CAMERAS

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

adkoukou

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

19/05/2018: Αντικατάσταση ISS - Επανέναρξη καταγραφής Δεδομένων
28/04/2018: Πρόβλημα με τον ISS
10/04/2018: Εγκατάσταση Σταθμού