ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Ιδιοκτησία : Πολιτιστικός Σύλλογος Επισκοπής
Επίβλεψη : CretaWeather  Υψόμετρο : 340m

Σενάρια GEFS

Επισκοπή

Ημερολόγιο σταθμού

28/08/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
17/04/2016: Εγκατάσταση Σταθμού

Επισκοπή

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

28/08/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
17/04/2016: Εγκατάσταση Σταθμού