ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Ιδιοκτησία : CretaWeather
Επίβλεψη : CretaWeather  Φιλοξενία : Σχοιναράκης - Δρετάκης 
Υψόμετρο : 590m

Σενάρια GEFS

Αγία Βαρβάρα

LIVE CAMERAS

Ημερολόγιο σταθμού

15/10/2018: Μεταφορά Σταθμού σε νέο σημείο
12/09/2018: Ετήσια συντήρηση σταθμού
17/09/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
13/09/2016: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
05/08/2015: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού

02/12/2014: Εγκατάσταση Σταθμού

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

15/10/2018: Μεταφορά Σταθμού σε νέο σημείο
12/09/2018: Ετήσια συντήρηση σταθμού
17/09/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
13/09/2016: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
05/08/2015: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού

02/12/2014: Εγκατάσταση Σταθμού