ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ

Ιδιοκτησία : CretaWeather
Επίβλεψη : CretaWeather  Φιλοξενία: Δήμος Χερσονήσου 
Υψόμετρο : 22m

Σενάρια GEFS

Μάλια

LIVE CAMERAS

Ημερολόγιο σταθμού

28/11/2018: Εγκατάσταση Σταθμού σε νέα τοποθεσία
01/12/2017: Βλάβη στο Η/Υ του σταθμού με απώλεια δεδομένων μέχρι 28/11/2018
25/09/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
17/03/2016: Εγκατάσταση Σταθμού

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

28/11/2018: Εγκατάσταση Σταθμού σε νέα τοποθεσία
01/12/2017: Βλάβη στο Η/Υ του σταθμού με απώλεια δεδομένων μέχρι 28/11/2018
25/09/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
17/03/2016: Εγκατάσταση Σταθμού