ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ

Ιδιοκτησία : Ιερά Μονή Οδηγήτριας
Επίβλεψη : CretaWeather  Υψόμετρο : 230m

Σενάρια GEFS

Ιερά Μονή Οδηγήτριας

LIVE CAMERAS

Ιερά Μονή Οδηγήτριας Φαιστού

Ημερολόγιο σταθμού

10/01/2022: Εγκατάσταση Σταθμού

15/06/2024:

Συντήρηση Σταθμού

Ιερά Μονή Οδηγήτριας

LIVE CAMERAS

Ιερά Μονή Οδηγήτριας Φαιστού

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

10/01/2022: Εγκατάσταση Σταθμού

15/06/2024: Συντήρηση Σταθμού