ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ

Ιδιοκτησία : Ιερά Μονή Οδηγήτριας
Επίβλεψη : CretaWeather  Υψόμετρο : 230m

Σενάρια GEFS

Ιερά Μονή Οδηγήτριας

LIVE CAMERAS

Ιερά Μονή Οδηγήτριας Φαιστού

Ημερολόγιο σταθμού

19/05/2018: Αντικατάσταση ISS - Επανέναρξη καταγραφής Δεδομένων
28/04/2018: Πρόβλημα με τον ISS
10/04/2018: Εγκατάσταση Σταθμού

Ιερά Μονή Οδηγήτριας

LIVE CAMERAS

Ιερά Μονή Οδηγήτριας Φαιστού

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

19/05/2018: Αντικατάσταση ISS - Επανέναρξη καταγραφής Δεδομένων
28/04/2018: Πρόβλημα με τον ISS
10/04/2018: Εγκατάσταση Σταθμού