Πίεση

Πηγή:kairos.gr

Άνεμοι

Πηγή:kairos.gr

Θερμοκρασία

Πηγή:kairos.gr

Νέφωση

Πηγή:kairos.gr

Τα δεδομένα παρέχονται από τη σελίδα okairos.gr