ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΜΑΛΟΣ

Ιδιοκτησία : Ιδιωτικός Μετεωρολογικός Σταθμός

Σενάρια GEFS

Ομαλός Χανιά

Ημερολόγιο σταθμού

13/01/2018: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων(Weatherlink.com)

Ομαλός Χανιά

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

13/01/2018: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων(Weatherlink.com)