ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ
Ιδιοκτησία : "Ρουμάτων Γη" Αγροτικός Ελαιουργικός και Καστανοπαραγωγικός Συνεταιρσμός Παλαιών Ρουμάτων
Επίβλεψη : CretaWeather      Υψόμετρο : 544m

Σενάρια GEFS

Παλαιά Ρούματα

LIVE CAMERA

Διαφήμιση

Ημερολόγιο σταθμού

25/04/2023: Εγκατάσταση Σταθμού

Παλαιά Ρούματα

LIVE CAMERA

Σενάρια GEFS

Διαφήμιση

Ημερολόγιο σταθμού

25/04/2023: Εγκατάσταση Σταθμού