Στοιχεία σταθμού:

Μετεωρολογικός Σταθμός Παλαιών Ρουμάτων

Υψόμετρο: 544μ

Ιδιοκτησία: ``Ρουμάτων Γη``
Αγροτικός Ελαιουργικός Και Καστανοπαραγωγικός Συνεταιρισμός Παλαιών Ρουμάτων - CretaWeather

Επίβλεψη: CretaWeather

Weather Station in Palaia Roumata

Altitude: 544m

Provided by: ``Land of Roumata``
Agricultural Olive and Chestnut Production Cooperative of Palea Roumata - CretaWeather

Supervised by: CretaWeather

Παλαιά Ρούματα

Διαφήμιση:

Τοποθεσία στο Χάρτη

Δεδομένα σταθμού:

Σενάρια GEFS

 

Ημερολόγιο Σταθμού

25/04/2023: Εγκατάσταση Σταθμού

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Cretaweather.gr

FREE
VIEW