ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΗΜΑ

Ιδιοκτησία : Ιδιωτικός Μετεωρολογικός Σταθμός

Σενάρια GEFS

Κλήμα Ηρακλείου

Ημερολόγιο σταθμού

04/09/2020: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων(Weatherlink.com)

Ομαλός Χανιά

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

04/09/2020: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων(Weatherlink.com)