ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
Ιδιοκτησία : Δήμος Αμαρίου
Επίβλεψη : CretaWeather   Υψόμετρο : 580m

Σενάρια GEFS

ΜΥΗΣ Αγυιά

LIVE CAMERA

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Ημερολόγιο σταθμού

04/10/2020: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
04/10/2020: Εγκατάσταση Σταθμού

ΜΥΗΣ Αγυιά

LIVE CAMERA

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

04/10/2020: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
04/10/2020: Εγκατάσταση Σταθμού