ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΑΡΗ ΦΟΡΑΔΑΣ
Ιδιοκτησία : Δήμος Βιάννου
Επίβλεψη : CretaWeather  Φιλοξενία : Εμμ. & Σπύρος Αγαπουλάκης 
Υψόμετρο : 45m

Σενάρια GEFS

Ψαρή Φοράδα

Ημερολόγιο σταθμού

10/09/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
18/01/2016: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
18/01/2016: Εγκατάσταση Σταθμού

Ψαρή Φοράδα

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

10/09/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
18/01/2016: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
18/01/2016: Εγκατάσταση Σταθμού