ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ

Ιδιοκτησία : Πολιτιστικός Σύλλογος Βενεράτου & Α.Σ. Βενεράτου
Επίβλεψη : CretaWeather  Υψόμετρο : 318m

Σενάρια GEFS

Βενεράτο

LIVE CAMERAS

Ημερολόγιο σταθμού

15/12/2018: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
15/12/2018: Εγκατάσταση Σταθμού

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

15/12/2018: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
15/12/2018: Εγκατάσταση Σταθμού