ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιδιοκτησία : Σταυρακάκης Ιωάννης
Επίβλεψη : Σταυρακάκης Ιωάννης   Υψόμετρο : 14m

Σενάρια GEFS

Ιεράπετρα

LIVE CAMERA

Ημερολόγιο σταθμού

25/10/2018: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
24/10/2018: Εγκατάσταση Σταθμού

Ιεράπετρα

LIVE CAMERA

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

25/10/2018: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
24/10/2018: Εγκατάσταση Σταθμού