ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΙΡΑ

Ιδιοκτησία : Πολιτιστικός Σύλλογος Αμιρά
Επίβλεψη : CretaWeather  Υψόμετρο : 690m

Σενάρια GEFS

Αμιράς

Διαφήμιση

Ημερολόγιο σταθμού

24/03/2018: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
24/03/2018: Εγκατάσταση Σταθμού

Αμιράς

Σενάρια GEFS

Διαφήμιση

Ημερολόγιο σταθμού

24/03/2018: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
24/03/2018: Εγκατάσταση Σταθμού