ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΧΟΣ

Ιδιοκτησία : Αρχοντάκης Δημήτρης
Επίβλεψη : CretaWeather  Φιλοξενία : Καφενείο Λάσκας
Υψόμετρο : 420m

Σενάρια GEFS

Μοχός

LIVE CAMERA

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ημερολόγιο σταθμού

10/09/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
26/03/2016: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
26/03/2016: Εγκατάσταση Σταθμού

Μοχός

LIVE CAMERA

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

10/09/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
26/03/2016: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
26/03/2016: Εγκατάσταση Σταθμού