ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Ιδιοκτησία & Επίβλεψη : CretaWeather & Π. Τσακμόπουλος
Φιλοξενία : Standard Υποδομών Α.Ε. - Α. Γκεγκέρογλου  Υψόμετρο : 395m

Σενάρια GEFS

Αρκαλοχώρι

LIVE CAMERAS

Ημερολόγιο σταθμού

06/09/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού - Επιδιόρθωση Βλάβης στον Η/Υ
01/06/2017: Βλάβη στον Η/Υ -Διακοπή Καταγραφής Δεδομένων
11/03/2016: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένω
11/03/2016: Εγκατάσταση Σταθμού

Αρκαλοχώρι

LIVE CAMERAS

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

06/09/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού - Επιδιόρθωση Βλάβης στον Η/Υ
01/06/2017: Βλάβη στον Η/Υ -Διακοπή Καταγραφής Δεδομένων
11/03/2016: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένω
11/03/2016: Εγκατάσταση Σταθμού