ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΑΡΟΥ

Ιδιοκτησία : Αγροτικός Συνεταιρισμός Έμπάρου
Επίβλεψη : CretaWeather  Υψόμετρο : 430m

Σενάρια GEFS

Έμπαρος

LIVE CAMERAS

Ιδιοκτήσια-Φιλοξένια

Ημερολόγιο σταθμού

10/09/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
23/02/2016: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
23/02/2016: Εγκατάσταση Σταθμού

Έμπαρος

LIVE CAMERA

Σενάρια GEFS

Διαφήμιση

Ημερολόγιο σταθμού

10/09/2017: Ετήσια Συντήρηση Σταθμού
23/02/2016: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
23/02/2016: Εγκατάσταση Σταθμού