ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ

Ιδιοκτησία : Τ.Ο.Ε.Β. Γέργερης
Επίβλεψη : CretaWeather  Υψόμετρο : 530m

Σενάρια GEFS

Γέργερη

LIVE CAMERAS

Ημερολόγιο σταθμού

28/12/2017: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
11/12/2017: Εγκατάσταση Σταθμού

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

28/12/2017: Έναρξη Καταγραφής Δεδομένων
11/12/2017: Εγκατάσταση Σταθμού