ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ (ΣΟΥΔΑ)
Ιδιοκτησία : Metatulia.gr
Επίβλεψη : CretaWeather   Υψόμετρο : 165m

Σενάρια GEFS

Πλακιάς

LIVE CAMERAS

Ιδιοκτησία

Ημερολόγιο σταθμού

19/05/2018: Αντικατάσταση ISS - Επανέναρξη καταγραφής Δεδομένων
28/04/2018: Πρόβλημα με τον ISS
10/04/2018: Εγκατάσταση Σταθμού

Πλακιάς

LIVE CAMERAS

Ιδιοκτησία

Σενάρια GEFS

Ημερολόγιο σταθμού

19/05/2018: Αντικατάσταση ISS - Επανέναρξη καταγραφής Δεδομένων
28/04/2018: Πρόβλημα με τον ISS
10/04/2018: Εγκατάσταση Σταθμού