ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Αγυιά 18.3°C
Πεζά 18.4°C
Βρύσες 18.8°C
Θέρισσος 18.9°C
Αγ.Πάντες 18.9°C
Χόνδρος 19.1°C
Κολυμπάρι 19.3°C
Αγίου Ανδρέα 19.5°C
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Ασκύφου 146.0mm
Φόδελε 130.6mm
Θέρισσος 102.2mm
Ασή Γωνιά 95.0mm
Άδελε 94.4mm
Αρμένοι 85.4mm
Άμνατος 81.2mm
Μπαλί 75.8mm