ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ
Γούβες 7Bf
ΦΟΔΣΑ Χερσόνησος 6Bf
Ασή Γωνιά 6Bf
Ζυμβραγού 6Bf
Ρουσοσπίτι 6Bf
Ρέθυμνο 6Bf
Άμνατος 6Bf
Μεταξοχώρι 6Bf
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Ασκύφου 1233.6mm
Ασή Γωνιά 1031.4mm
Ποτάμοι 857.8mm
Σαμαριά Δρυμός 853.2mm
Θέρισσος 794.0mm
Ιερά Μονή Χαλέπας 708.8mm
Σπήλι 643.2mm
Κάμποι Κεραμιών 626.4mm